Over Stichting Toscata

Stichting Toscata is opgericht op 3 juli 2017. Het doel van de stichting is de wereldwijde promotie van klassieke muziek, inclusief hedendaagse klassieke muziek. Het geven van compositie-opdrachten ter bevordering van het Nederlandse en daarnaast het internationale muziekleven vormt een belangrijk onderdeel van de doelstelling. Daarnaast wil de stichting de overdracht van kennis, expertise en ervaring bevorderen aan (viool)talenten en educatieve en/of participatie activiteiten ontplooien voor alle leeftijden, inclusief onderwijs. Cross-overs met andere (kunst)disciplines behoren daarbij nadrukkelijk tot de mogelijkheden.

De stichting is een fondsenwervende instelling, die vermogensvorming beoogt om projecten voor de korte en de lange termijn mogelijk te maken.

De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur van minimaal 3 leden. Zie hier voor de statuten van de stichting. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De stichting heeft de culturele ANBI status.

Download hier het Financieel Overzicht van de stichting [vanaf de oprichting t/m 31 december 2018].