Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door voorzitter drs. Julienne Straatman (organisatieadviseur), secretaris mr. Klaas Pauw en penningmeester ir. Paul van der Schoot (bestuursadviseur).

Het bestuur richt zich op:

Strategisch en beleidsmatig bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen en de verantwoording daarvan door:

  • Jaarlijks verantwoording afleggen in jaarrekening en jaarverslag.

  • Het beschikbaar stellen en ontwikkelen van netwerken;

  • Het werven van fondsen;

  • Het monitoren van voortgang en waar nodig bijsturen van knelpunten;

Voorzitter

drs. Julienne Straatman

website: www.straatmanstrategischadvies.nl

Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nederlands Kamerkoor
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vocaal Talent Nederland/Nationale Koren 
Voorzitter bestuur Stichting Toscata
Voorzitter Bestuur Stichting Geef om Cultuur
Voorzitter Bestuur Stichting Artertainment 
Vice - voorzitter Bestuur Stichting Award Cellobiënnale Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Niet Normaal
Lid Bestuur Nederlandse Dansdagen
Lid Raad van Advies Weekend Academie
Lid Comité van Aanbeveling stichting Unda
Lid redactieraad alumnimagazine Illuster Universiteit Utrecht

Secretaris

mr. Klaas Pauw

Nevenfuncties

Voorzitter Bestuur Stichting Prinsengrachtconcert
Voorzitter Bestuur Stichting Johann
Voorzitter Bestuur Vereniging De Nederlandse Kring van Beeldhouwers
Voorzitter Bestuur Stichting 3D Kunst

Penningmeester

ir. Paul van der Schoot

Nevenfunctie

Lid Raad van Commissarissen Stichting FeCo