Beleid van Stichting Toscata

Context

Het muziekleven in Nederland is dynamisch, gevarieerd en van een hoog niveau. Het cultuuraanbod in het algemeen en het muziekaanbod in het bijzonder behoren tot het beste ter wereld. Muziekbeoefenaars en muziekliefhebbers uit alle delen van de wereld vinden hun weg naar Nederland, met als warm kloppend hart de metropool Amsterdam.

Jong talent weet zich geϊnspireerd door een muzikale infrastructuur van internationale allure, die kansen schept voor individuele ontplooiing en ontwikkeling. De muziekpraktijk toont echter aan dat een succesvolle professionele loopbaan, nationaal en internationaal, in bijvoorbeeld de klassieke muziek, van meer factoren afhangt dan talent en een goede opleiding alleen. Naast doorzettingsvermogen zijn (extra) financiele ondersteuning, begeleiding in het ontwikkelen van ondernemerschap en het managen van de eigen loopbaan ook van belang.

Om aan die aspecten ook ruim aandacht te kunnen besteden is betrokkenheid vanuit het private domein onontbeerlijk en werd om die redenen Stichting Toscata in het leven geroepen.

Beleid

Het beleid van de stichting is erop gericht de muziekpraktijk en het ondernemerschap van jonge musici te ondersteunen en te faciliteren in organisatie, management, positionering en promotie. Het actief bevorderen van overdracht van kennis, expertise en ervaring aan (viool)talenten, betekent in de praktijk het (doen) ontwikkelen, programmeren, organiseren en uitvoeren van concerten, evenementen en festivals tot masterclasses. Daarnaast het ontwikkelen van programma's ten behoeve van educatieve en/of participatie activiteiten voor alle leeftijden, inclusief onderwijs. Cross-overs met andere (kunst)disciplines behoren daarbij nadrukkelijk tot de mogelijkheden

Uitvoering

De stichting heeft een eerste stap genomen in het realiseren van haar doelstelling door het verstrekken van een compositieopdracht aan de Nederlandse componist Robin de Raaff. De opdracht bestaat uit een werk voor viool en piano en een werk voor viool en orkest. De werken worden opgedragen aan violiste Tosca Opdam en krijgen wereldpremières in respectievelijk Carnegie Hall in New York en in Nederland en Europa.