Wereldwijde promotie van klassieke, inclusief hedendaagse, muziek en de bevordering van het Nederlandse internationale muziekleven, onder andere door het geven van compositie-opdrachten.